Voor begeleiders

Wil je je graag inzetten als begeleider in het zoeken naar huisvesting?

Voor erkende vluchtelingen is het niet gemakkelijk een geschikte huurwoning te vinden. Het tekort aan betaalbare huurwoning in België treft alle kwetsbare huurders. Voor erkende vluchtelingen zijn er nog een aantal extra obstakels. Ze hebben maar een beperkte tijd om een huurwoning te vinden (twee maanden, maximum vier maanden), spreken de taal doorgaans beperkt, zijn nog niet vertrouwd met de Belgische bureaucratie, en hebben vaak nog geen vast werk gevonden.

Hulp van begeleiders (professioneel en vrijwilligers) is in deze zoektocht voor hen van groot belang. Als begeleider kan je hen helpen bij het zoeken naar een woning, bellen naar mogelijke verhuurders, meegaan op huisbezoeken, informatie geven over de werking van OCMW aan de verhuurder en huurder, etc.

Informatie

Ben je op zoek naar informatie over het begeleiden van erkende vluchtelingen in hun huisvestingszoektocht?

 

Waar kan je je aanmelden als vrijwilliger?

Wil je graag als vrijwilliger helpen in het zoeken naar een woning voor erkende vluchtelingen? Je hulp zal op veel plaatsen welkom aanvaard worden.

1.Contacteer het LOI of asielcentrum in je buurt

Vraag na bij het Lokaal Opvanginitiatief in je gemeente, of een asielcentrum in je buurt, of je als vrijwilliger kan helpen. Je vindt het overzicht van de asielcentra op de website van Fedasil. Bij je gemeente kan je navragen of er een LOI is, en waar je je kan aanmelden als vrijwilliger.

2.Andere mogelijkheden

Er zijn ook andere initiatieven die zich inzetten om erkende vluchtelingen te helpen bij het zoeken naar een geschikte huurwoning. Hier vind je er alvast enkele van:

 Caritas International: Housing Café’s

Vrijwilligers bij het Caritas Housing Café bieden individuele ondersteuning aan erkende vluchtelingen die op zoek zijn naar een woonst. De activiteiten zijn gevarieerd en duidelijk omkaderd: het zoeken naar huisvesting (via internet, lokale kranten, telefonisch), de aanwezigheid en ondersteuning tijdens de huizenzoektocht van de erkende vluchteling, het contacteren van verhuurders, de aanwezigheid bij het bezoeken van huizen, het ondersteunen bij de installatie van de begunstigden.

Kijk voor meer informatie op: http://www.caritas.be/nl/housingcafe

Orbit vzw: Woning gezocht, buren gevonden

Met het project ‘Woning gezocht, buren gevonden’ ondersteunt Orbit vzw burgers en verenigingen die op zoek gaan naar huisvesting voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Meer informatie op www.woninggezocht.be

De Vrouwenraad: Vrouwen ontmoeten vrouwen

Het buddyproject van de Vrouwenraadwil vrouwen bewegen om ‘buddy’ te worden voor een vluchtelingenvrouw in de regio Antwerpen. De doelstelling van dit project is kwetsbare vluchtelingenvrouwen weerbaar te maken en te versterken om samen met een buddy de transitiefase, van materiële hulp naar financiële steun, te overbruggen. Dit zal concreet gebeuren door ondersteuning te bieden bij het faciliteren van het vinden van een woning.

Contact:  Gart Goorden www.vrouwenontmoetenvrouwen.net

Inspiratie bij Gastvrije Gemeente

Wil je zelf een initiatief opzetten, of bekijken wat er nog beweegt bij jou in de buurt? Neem een kijkje op www.gastvrijgemeente.be.

De sociale kaart

Wil je weten welke sociale organisaties er in je regio werken rond huisvesting voor erkende vluchtelingen? Surf naar www.desocialekaart.be en zoek bvb. op huisvesting erkende vluchteling. Contacteer de organisaties in je buurt om na te gaan of ze hulp van vrijwilligers kunnen gebruiken.